Växjö


  • Till start: 333,3 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Småland 
  • Avgift: Ja 
Laddar..
Visa på karta

Växjös stadskärna är som gjord att spatsera runt i. Långa gågator, flera parker och mycket att se inom promenadavstånd. Växjö domkyrka med dess karaktäristiska tvillingtorn är en bra start. Hög nivå på stans matställen.

Sevärdhet 1 av 5

Växjö domkyrka

De höga kopparklädda spirorna ger Växjö en speciell profil. Katedralen är från sent 1100-tal. Här finns vackra konstverk i glas, trä och smide, bl.a Bertil Valliens altartavla.

En runsten från 1100-talet står vid kyrkans östra yttervägg. 

Adress: Linnégatan,  Växjö

Öppettider : Alla dagar 9:00-18:00

Fri entré

Ekobackens stadsodling

Ekobacken är en stadsodling som drivs av Kooperativet Macken. På gångavstånd från Växjö centrum odlas idag ett brett sortiment grönsaker på mark som tidigare tillhörde Östrabo och kyrkan. Produkterna säljs till förbipasserande i en bod vid allén samt till restauranger och butiker.

Ekobacken, Kolonilotterna och Solrosfältet ingår sedan 1935 i en kulturhistorisk miljö av riksintresse. Idag ägs marken av Växjö kommun som upplåter mark åt bl.a. Mackens stadsodling. För varje år har odlingen utökats och den fyller idag ut hela sluttningen ner mot stadens centrum. Som namnet Ekobacken antyder odlar man ekologiskt och sedan 2015 är Ekobacken KRAV-certifierad.

Läs mera

Länkar

Linnéparken Växjö

Linnéparken är en del av Växjö stadspark med vackra blomsterplanteringar, centralt belägen vid Domkyrkan. I parken finns Karolinerhuset bevarat, det stod klart 1715 och var Växjö gymnasium fram till 1850-talet. En av eleverna hette Carl von Linné.

Linnéparken delas in i tre olika delar - det formella kyrkorummet, den engelska parken med slingrande gångar och stora träd samt den nya delen med öppna gräsytor, lekytor och inslag av vatten. Ett viktigt tema är Carl von Linné. Hans indelning av växtriket i 24 klasser finns representerat med vanliga växter i en plantering. Här finns också en kaktusplantering med årligt tema, blomstergata, perenn- och buskplanteringar och utomhusscen.

Text: Visit Småland

Läs mera

Utvandrarnas Hus

Utvandrarnas hus i centrala Växjö visar den stora emigrationsepoken 1850–1930, då 1,3 miljoner svenskar utvandrade till Amerika. Här finns permanenta utställningar som Drömmen om Amerika och Vilhelm Moberg-rummet.

I den permanenta utställningen "Drömmen om Amerika" skildras 1800-talets stora emigrationsvåg, i "Mobergrummet" ges via originalmanuskript, foton och föremål en bild av hela Wilhelm Mobergs författarskap, men tyngdpunkten ligger på utvandrarromanerna.

Adress: Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö 

Text: Visit Småland

Smålands Museum och Sveriges Glasmuseum

Smålands museum är Sveriges äldsta länsmuseum. Permanenta utställningar med föremål från olika tidsperioder och tillfälliga utställningar med olika inriktningar. Här finns också Sveriges glasmuseum och en arkeologisk enhet.

Smålands museum öppnade i egen byggnad år 1885. I de permanenta utställningarna visas allt från stenåldersföremål, en silverskatt från vikingatiden, föremål från 1800- och 1900-talens småländska bonde- och högreståndssamhällen till operasångerskan Christina Nilssons smaragdsmycken. Smålands museum har en omfattande tillfällig utställningsverksamhet som behandlar ämnen som foto, bildkonst, textilier och möbler.

Sveriges glasmuseum visar glasets magiska värld från olika tidsepoker. Den arkeologiska enheten utför arkeologiska uppdrag och förmedlar kunskaper om Smålands historia. Museets byggnadsantikvarier ger bland annat råd inför ombyggnader och renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I museet finns butik och restaurang.

Text: Visit Småland

Läs mera
  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...