Smedbyn Husqvarna


  • Till start: 278,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Småland 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

I historisk miljö samverkar ett 25-tal aktörer i de forna lägenheterna. Ateljéer och butiker för konsthantverkare och konstnärer.  Trädgårdskaféet är en riktig pärla.

Smedbyn Huskvarna

Här samverkar ett 25-tal aktörer för att levandegöra den historiska miljön.

Smedbyn härstammar från 1700-talet och var då bostäder för vapensmederna på Husqvarna Vapenfabrik. Idag är husen Q-märkta vilket innebär bevarandeskydd för en bebyggelse med kulturhistoriska värden. De forna lägenheterna är nu ateljéer och butiker för konsthantverkare och konstnärer inom ett flertal områden. På gatan finns Teater i Huskvarna och Revysmedjan som i slutet av maj ger lustspelet "Nisse i Knohult.2".

I Smedbyn finns även en internationell gästateljé där Artists in residence turas om att bo och verka.

Den har skapats för att stödja och främja den konstnärliga utvecklingen i kommunen. Under en begränsad tid får en konstnär tillfälle att fördjupa sin produktion i den internationella gästateljén och blir Artist in Residence. Konstnären får också tillfälle att interagera med invånarna, i första hand med aktörerna i Smedbyn och den intilliggande förskolan. 

Frie entré.

Text: Visit Småland

Läs mera

Länkar

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...