Skänninge


  • Till start: 200,5 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skänninge 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

En ort som tidigare spelat en mycket stor roll i tidig svensk historia. Idag en unik trädstad där 276 av 312 byggnader i stadskärnan är av trä.

Sevärdhet 1 av 7

Skänninge

Skänninge är en av landets äldsta städer. Det är oklart exakt när men 1178 nämns staden i ett skyddsbrev. Storhetstiden var 1200-talet då Skänninge var en mycket viktig stad i en rik jordbruksbygd. Omgiven av många stormannagods som t ex Bjälboättens och kungsgårdar gjorde att staden blev en central marknadsplats.

Fler kyrkliga institutioner i området gjorde platsen viktig och Sveriges första hospital samt två kloster förlades hit. På senare delen av 1200-talet dominerades staden av tysk befolkning som anlade stora torget och Vårfrukyrkan.

Idag är Skänninge en utpräglad trästad med många bevarade hus från 1700 och 1800-talet. Hela 276 av 312 byggnader i stadskärnan är tillverkade i trä varav några är byggnadsminnen.

Läs mera

Ture Lång

Ursprungligen var Ture Lång en staty som stod på torget under medeltiden. I Olaus Magnus historieverk från 1555, Historia över de nordiska folken, omnämns en jättelik bildstod som folket kallade Turelang och som liknar Roland av Bremen, vilket var en tysk Rolandstod som var vanliga på torg i tyska medeltida städer. De var en symbol för makten och intill dessa stoder straffade man ”missgärningsmän”.

Ture Lång har en klubba med hängande stenar vilket är en symbol för rättvisan och straffet. Dagens Ture Lång är 6 meter hög, och är tillverkad 1990 av en lokal smed och tas fram på Ture-dan den 28 april varje år.

Sjölingården

Ursprungligen kallat Smedargården då det uppfördes på slutet av 1700-talet. Sen ägdes gården av stadskantor (han som spelade kyrkorgeln) Johan Sjölin, därav namnet.

Här finns förutom stall, en fungerande smedja även handelsbod, apotek, urmakeri samt föremål från olika epoker.  I den lilla Solbergastugan finns museicafé där man kan fika och uppleva den historiska miljön till lite klassisk fika under sommaren.  

Sandbergsgården i Gamla Skänninge

Vid Järntorget i Gamla Skänninge, stadens äldsta torg, där man troligtvis hade marknaderna under medeltiden, ligger Sandbergsgården. Gården är två sammanbyggda hus från 1700-talet.

Vill man se ett möblemang från 1700- och 1800-talets borgarmiljö med originalmålningar från 1700-talet så har man hamnat rätt. Trädgården med bodar, lusthus samt gamla växt- och fruktsorter är kommunens enda K-märkta. 

Eriksgatan

Eriksgata var den resa som nyvalda kungar företog sig och utgick medsols från valplatsen Mora Sten (dagens Mora stenar) utanför Uppsala, via Södermanland, genom Kolmården till Östergötland, på båda sidorna av Vättern och upp mot Västergötland, Närke och Västmanland och tillbaka till Uppsala.

Skänninge var en viktig mötesplats och på spången vid Skenaån var förr det gamla vadstället där Eriksgatan gick genom staden. En hålväg består av en fåra i marken där en forntida väg med hästar, kor och människor gått fram.

Vårfrukyrkan

Skänninge blev under 1200-talet ett andligt centrum och tecken på det är stora kyrkomötet som hölls här 1248 där bland andra Birger Jarl var närvarande. Skänninges betydelse grundas i de två kloster samt närheten till Bjälbo och dess jarlaätt. Påven ville ha en starkare kontroll över kyrkan i Sverige. Mötet fick konsekvenser för prästerna som inte längre fick gifta sig, äktenskap upplöstes och prästbarn blev arvslösa.

Det var det stora antalet inflyttade tyskar i staden som ville ha pampigare kyrka och uppförde Vårfrukyrkan i nordtysk, unggotiskt stil. En av de få medeltida kyrkor i Östergötland som är byggd helt i tegel. 

Skänninge Rådhus stadsmuseum

En ganska ny byggnad om man jämför med den närliggande Vårfrukyrkan från sent 1200-tal. Uppfört 1770 och något Rådhus är det i egentlig mening inte idag. Istället har Mjölby/Skänninge turistbyrå första våningen och i Rådhussalen på övre plan visas stadens och Rådhusets historia med texter, bilder och modeller samt fynd från arkeologiska utgrävningar.

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...