Kopparverket Riddarhyttan...


  • Till start: 150,4 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Skinnskatteberg 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Ett mycket väl bevarat kopparverk från 1800-talet med anor från medeltiden.  Pga den låga kopparhalten men miljön häromkring är så väldigt vacker. Runt området finns en skyltad vandringsled.

Kopparverket Riddarhyttan

Kvar idag finns resterna efter det sista kopparverket som lades ned 1873. Det är beläget strax öster om nuvarande tätorten Riddarhyttan. Här finns kopparboden i sten uppförd 1819 bevarad. Från samma tid stammar även en förvaltarbostad i timmer med panel. Flera husgrunder samt lämningarna efter rostugnarna finns också. En skyltad vandringsled finns runt området.

Text Skinnskattebergs kommun

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...