Kinnekulle kalkbrott


  • Till start: 280,0 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Götene 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Kinnekulle kalkbrott är ett storslaget sceneri med dess branta klippor som skapats av miljoner tons brytning av kalk.  Beroende på var du står har du Vänern eller Kinnekulles höjder i bakgrunden. 

Kinnekulle kalkbrott

I Kinnekulles kalkbrott har man brutit sig ner 40 meter genom åren och detta gör att man kan se lager av fossil som levde för 400 miljoner år sedan och skapades under 50 miljoner år genom att kalkstenslager växte med 1 mm per tusen år.

Den är olika färgad i olika nivåer och de har olika användningsområden.  De undre lagren för cementtillverkning och kalkbränning medan de övre för olika typer av byggnadsmaterial. 80 miljoner ton kalksten har brutits genom åren.

Det är en mäktig upplevelse att se kalkbrottet från någon av utsiktsplatserna. 

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...