Hjortslingan...


  • Till start: 473,9 Km 
  • Stopp:
  • Ort: Simrishamn 
  • Avgift: Nej 
Laddar..
Visa på karta

Genom Verkeåns naturreservat och ett antal kulturhistoriska miljöer går färden från Eljaröd till Degeberga. Vackra bokskogar på Linderödsåsen och att få se hjortar är inte osannolikt

Sevärdhet 1 av 6

Sankt Olof

Christinehofs slott och ekopark

Christina Piper lät uppföra slottet 1734, tolv år efter att hon köpt Andarums Alunverk. Det ”Nya huset” skulle bli ett storslaget slott i tre våningar och med två flyglar. För att hedra hennes bortgångne make, Kungliga rådet och Fältmarskalken Carl Piper (1647-1716) byggdes det i karolinska drag med brutet sadeltak, eller mansardtak. Runt slottet anlades barockträdgårdar som inramade av dubbla alléer längs sidorna.

Idag är slottet centrum för Christinehofs Ekopark. I slottet finns slottscafé, slottbutik, pysselrum. Fasta utställningar är en om ekoparken, Grevinnans våning (öppet med guide), en om Andrarums Alunbruk och slutligen en om Christinehofs trädgårdar genom tiderna.

Hela ekoparken är cirka 1000 hektar stort och sträcker sig från Christinehof i väster mot byn Eljaröd i öster. Ekoparkens publika verksamhet är en viktig del i arbetet att tillgängliggöra och sprida kunskap och engagemang kring områdets natur- och kulturvärden.

Inom Ekoparken finns flera utmärkta leder, från 1,4 till 12 kilometer. Alla har sin utgångspunkt på parkeringsplatsen vid Christinehofs slott.

Slottet öppet maj-september och fri entré förutom guidade turer men ekoparken och slottsområdet är alltid tillgänglig för besökare.

Läs mera

Länkar

Forsakar

Forsakar Naturreservat ger möjligheten att uppleva ett sagolikt backlandskap med insprängda bäckar, raviner höga klippbranter. Följer man åsen längs Forsakarsbäcken så kommer man fram till en utsiktsplattform med en mäktig utsikt över några av bäckens vattenfall.  Vissa fall är upp till 9 meter höga och klippbranterna så höga som 40 meter.

Ett besök här är verkligen en naturupplevelse utöver det vanliga och man behöver inte gå speciellt långt innan man når till intressanta delar. Man bör inte gå i stigen i ravinens botten pga risk för fallande grenar.

Intill reservatet ligger det tempererade friluftsbadet Forsakarsbadet.

Vittskövle slott

Vittskövle slott är en av de bäst bevarade renässansborgarna i Norden. Idag ägt av släkten Stjernswärd som privatbostad. Slottets lummiga engelska park är öppen för allmänheten. Mot slottet leder praktfulla alléer från olika håll.

En föregångare till gården låg här redan på 1100-talet och efter att en rad danska släkter äger godset så tar släkten danska Brahe över på 1400-talet och 1553 låter Jens Brahe uppföra slottet som en försvarsborg. Tinnarna på tornen är från 1700-talet då de ursprungliga brunnit ned.

Genom giftermål med Christian Barnekow, flyttas ägandet till släkten Barnekow ända fram till 1826 då ekonomiska trångmål gör att en bankir från Ystad tar över godset. Efter att hans dotter gifter sig med hovmarskalken Rudolf-Hodder Stjernswärd så låter han denne förvalta godset. Det gör han så väl att han kan köpa ut det och sen dess är det i släkten Stjernswärds ägo.

Läs mera

Länkar

Maltesholm slott

Den sista kilometerns resa till detta slott är kanske det mest unika. Vägen, kallad Höge väg, är huggen i sten och på en del ställen uppemot sex meter över kringliggande marknivån. Vägen tog nära 50 år att slutföra och stod klar 1824.

På Linderödsåsen strax sydväst om Kristanstad ligger Maltesholms slott. Det lät uppföras av Malte Juel Maltesholm under 1630-talet men dess nuvarande utseende tillkom på slutet av 1700-talet. 

Själva slottet är privatbostad men parken kan besökas under dagtid året om. Parken har bland annat Sveriges största idegran. Den var ursprungligen en renässansträdgård till en sen 1700-tals landskapspark.

Läs mera

Tollarp

  • Tripp och resa dit
  • Tripp inzoomad
Laddar...